วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญทุกข์ ไม่ติดสุข(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๑)

๓ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์ ไม่ติดสุข
610603_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์ไม่ติดสุข.mp3