วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ไม่มีผู้ใดสิ่งใดสถานที่ใดทรงตัวตลอดไป(นิทาน ๓๐ มิ.ย. ๖๑)

๓๐ มิ.ย. ๖๑-นิทานไม่มีผู้ใดสิ่งใดสถานที่ใดทรงตัวตลอดไป
610630_05_นิทานไม่มีผู้ใดสิ่งใดสถานที่ใดทรงตัวตลอดไป.mp3