วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บวงสรวงหล่อพระในวันครูด้วยจิตตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระในวันครูด้วยจิตตั้งมั่น
610616_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระในวันครูด้วยจิตตั้งมั่น.mp3