วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้ไม่เพียรละมานะจะพลาดจากความดี(ปกิณกะธรรม ๑๕ มิ.ย. ๖๑)

๑๕ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้ไม่เพียรละมานะจะพลาดจากความดี
610615_01_ปกิณกะธรรมผู้ไม่เพียรละมานะจะพลาดจากความดี.mp3