วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภ โกรธ หลง(เทศน์ ๒ มิ.ย. ๖๑)

๒ มิ.ย. ๖๑-เทศน์การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภ โกรธ หลง
610602_03_เทศน์การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภโกรธหลง.mp3