วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก(นิทาน ๑๑ มิ.ย. ๖๑)

๑๑ มิ.ย. ๖๑-นิทานชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก
610611_02_นิทานชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก.mp3