วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

อานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๑)

๒ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า
610602_04_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า.mp3