วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๑)

๒๓ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์
610623_08_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3