วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

งานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา
610616_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา.mp3