วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทำความดีในพระศาสนาด้วยจิตตั้งมั่นในการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๑)

๒๙ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาด้วยจิตตั้งมั่นในการไม่กลับมาเกิด
610629_04_ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาด้วยจิตตั้งมั่นในการไม่กลับมาเกิด.mp3