วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เหตุแห่งทุกข์(เทศน์ ๑๐ มิ.ย. ๖๑)

๑๐ มิ.ย. ๖๑-เทศน์เหตุแห่งทุกข์
610610_03_เทศน์เหตุแห่งทุกข์.mp3