วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

๓๐ ต.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591030_09_พระเมตตาพร.mp3

ผลการปฏิบัติใช้กำลังใจมากกว่าปัจจัย(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลการปฏิบัติใช้กำลังใจมากกว่าปัจจัย
591030_08_ปกิณกะธรรมผลการปฏิบัติใช้กำลังใจมากกว่าปัจจัย.mp3

สิ่งที่ควรละความโลภโกรธหลง(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสิ่งที่ควรละความโลภโกรธหลง
591030_07_ปกิณกะธรรมสิ่งที่ควรละความโลภโกรธหลง.mp3

การให้กับคนที่ควรให้ และเมตตาเจ้าหน้าที่(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการให้กับคนที่ควรให้ และเมตตาเจ้าหน้าที่
591030_05_ปกิณกะธรรมการให้กับคนที่ควรให้และเมตตาเจ้าหน้าที่.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591030_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การระลึกคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง(เทศน์ ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-เทศน์การระลึกคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
591030_03_เทศน์การระลึกคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591030_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อย่าประมาทในชีวิต(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอย่าประมาทในชีวิต
591029_12_ปกิณกะธรรมอย่าประมาทในชีวิต.mp3

บุญจะเกิดจากความตั้งใจและการปฏิบัติอย่าติดตำรา(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุญจะเกิดจากความตั้งใจและการปฏิบัติอย่าติดตำรา
591029_11_ปกิณกะธรรมบุญจะเกิดจากความตั้งใจและการปฏิบัติอย่าติดตำรา.mp3

กำลังใจในการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการให้ทาน
591029_10_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการให้ทาน.mp3

กฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกฐินทาน
591029_09_ปกิณกะธรรมกฐินทาน.mp3

ปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
591029_08_ปกิณกะธรรมปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง.mp3

ผู้ตั้งใจปฏิบัติเมื่อถึงมรรคผลแล้วย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติเมื่อถึงมรรคผลแล้วย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง
591029_07_ปกิณกะธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติเมื่อถึงมรรคผลแล้วย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง.mp3

กำลังใจในการสงเคราะห์ผู้อื่นต้องยอมรับกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการสงเคราะห์ผู้อื่นต้องยอมรับกฎธรรมดา
591029_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการสงเคราะห์ผู้อื่นต้องยอมรับกฎธรรมดา.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591029_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การถวายทานเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานเป็นปรมัตถบารมี
591029_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานเป็นปรมัตถบารมี.mp3

การถวายทานเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานเป็นปรมัตถบารมี
591029_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานเป็นปรมัตถบารมี.mp3

ผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นก็จะได้รับการเมตตาจากผู้อื่นเช่นกัน(เทศน์ ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-เทศน์ผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นก็จะได้รับการเมตตาจากผู้อื่นเช่นกัน
591029_03_เทศน์ผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นก็จะได้รับการเมตตาจากผู้อื่นเช่นกัน.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591029_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ความสุขเกิดจากการให้ในวิปัสสนาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๙)

๒๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากการให้ในวิปัสสนาญาณ
591025_03_ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากการให้ในวิปัสสนาญาณ.mp3

อนุโมทนากถาการยกช่อฟ้า และบูรณะพระอุโบสถ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๙)

๒๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอนุโมทนากถาการยกช่อฟ้า และบูรณะพระอุโบสถ
591025_02_ปกิณกะธรรมอนุโมทนากถาการยกช่อฟ้าและบูรณะพระอุโบสถ.mp3

ยกจิตให้ถึงพร้อมความเมตตาในการยกช่อฟ้า ณ วัดศรัทธาภิรม(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๙)

๒๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมยกจิตให้ถึงพร้อมความเมตตาในการยกช่อฟ้า ณ วัดศรัทธาภิรม
591025_01_ปกิณกะธรรมยกจิตให้ถึงพร้อมความเมตตาในการยกช่อฟ้าณวัดศรัทธาภิรม.mp3

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

โมทนากถาการถวายกฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๙)

๒๔ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมโมทนากถาการถวายกฐินทาน
591024_02_ปกิณกะธรรมโมทนากถาการถวายกฐินทาน.mp3

ทำความปรารถนาให้สมบูรณ์ในการถวายกฐินทานณวัดสังเวช(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๙)

๒๔ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความปรารถนาให้สมบูรณ์ในการถวายกฐินทานณวัดสังเวช
591024_01_ปกิณกะธรรมทำความปรารถนาให้สมบูรณ์ในการถวายกฐินทานณวัดสังเวช.mp3

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒๓ ต.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591023_08_พระเมตตาพร.mp3

ขอความเมตตาสงเคราะห์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อจะทำกิจอันใด(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๙)

๒๓ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมขอความเมตตาสงเคราะห์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อจะทำกิจอันใด
591023_07_ปกิณกะธรรมขอความเมตตาสงเคราะห์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อจะทำกิจอันใด.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๙)

๒๓ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
591023_06_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

กฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๙)

๒๓ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกฐินทาน
591023_05_ปกิณกะธรรมกฐินทาน.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๙)

๒๓ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591023_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

คุณความดีของพระราชาผู้ไม่เบียดเบียนใคร(เทศน์ ๒๓ ต.ค. ๕๙)

๒๓ ต.ค. ๕๙-เทศน์คุณความดีของพระราชาผู้ไม่เบียดเบียนใคร
591023_03_เทศน์คุณความดีของพระราชาผู้ไม่เบียดเบียนใคร.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๙)

๒๓ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591023_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

งานสาธารณประโยชน์ด้วยกำลังใจเต็มเป็นหนทางสู่พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๕๙)

๒๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ด้วยกำลังใจเต็มเป็นหนทางสู่พระนิพพาน
591022_08_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ด้วยกำลังใจเต็มเป็นหนทางสู่พระนิพพาน.mp3

การถวายทานและงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๕๙)

๒๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานและงานสาธารณประโยชน์
591022_07_ปกิณกะธรรมการถวายทานและงานสาธารณประโยชน์.mp3

ความสุขของสมณะ(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๕๙)

๒๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความสุขของสมณะ
591022_06_ปกิณกะธรรมความสุขของสมณะ.mp3

ความดีขึ้นกับกำลังใจที่ทรงพรหมวิหาร ทาน ศีล และภาวนา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๕๙)b

๒๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความดีขึ้นกับกำลังใจที่ทรงพรหมวิหาร ทาน ศีล และภาวนา
591022_05_ปกิณกะธรรมความดีขึ้นกับกำลังใจที่ทรงพรหมวิหารทานศีลและภาวนา.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๕๙)

๒๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591022_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

กฐินัง วะตะเมทานัง อาสะวักขยาวะหัง นิพพานังปัจจะโย โหตุ(เทศน์ ๒๒ ต.ค. ๕๙)

๒๒ ต.ค. ๕๙-เทศน์กฐินังวะตะเมทานังอาสะวักขยาวะหังนิพพานังปัจจะโยโหตุ
591022_03_เทศน์กฐินังวะตะเมทานังอาสะวักขยาวะหังนิพพานังปัจจะโยโหตุ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๕๙)

๒๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591022_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑๖ ต.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591016_09_พระเมตตาพร.mp3

พระราชาผู้ที่ทำสิ่งที่ผู้อื่นทำได้โดยยาก(ปกิณกะธรรม ๑๖ ต.ค. ๕๙)

๑๖ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระราชาผู้ที่ทำสิ่งที่ผู้อื่นทำได้โดยยาก

อารมณ์พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๖ ต.ค. ๕๙)

๑๖ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระนิพพาน
591016_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระนิพพาน.mp3

อย่าฝังใจทำให้จิตเศร้าหมอง(ปกิณกะธรรม ๑๖ ต.ค. ๕๙)

๑๖ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอย่าฝังใจทำให้จิตเศร้าหมอง
591016_06_ปกิณกะธรรมอย่าฝังใจทำให้จิตเศร้าหมอง.mp3

ไม่มีสิ่งใดที่จะให้พ้นทุกข์ได้นอกจากพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๖ ต.ค. ๕๙)

๑๖ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะให้พ้นทุกข์ได้นอกจากพระพุทธเจ้า
591016_05_ปกิณกะธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะให้พ้นทุกข์ได้นอกจากพระพุทธเจ้า.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๖ ต.ค. ๕๙)

๑๖ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591016_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

คุณของศีลหาประมาณมิได้(เทศน์ ๑๖ ต.ค. ๕๙)

๑๖ ต.ค. ๕๙-เทศน์คุณของศีลหาประมาณมิได้
591016_03_เทศน์คุณของศีลหาประมาณมิได้.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๖ ต.ค. ๕๙)

๑๖ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591016_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ระวังจิตอย่าคิดชั่วในยามเกิดอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมระวังจิตอย่าคิดชั่วในยามเกิดอกุศลกรรม
591015_11_ปกิณกะธรรมระวังจิตอย่าคิดชั่วในยามเกิดอกุศลกรรม.mp3

อธิษฐานจิตในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ
591015_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑๕ ต.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591015_09_พระเมตตาพร.mp3

จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน
591015_08_ปกิณกะธรรมจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน.mp3

พระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินหาประมาณมิได้
591015_07_ปกิณกะธรรมพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินหาประมาณมิได้.mp3

พึงรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์
591015_06_ปกิณกะธรรมพึงรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์.mp3

ฝึกใจให้ละความอยากได้ของผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมฝึกใจให้ละความอยากได้ของผู้อื่น
591015_05_ปกิณกะธรรมฝึกใจให้ละความอยากได้ของผู้อื่น.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591015_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

ความกตัญญูต่อองค์พระราชา(เทศน์ ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-เทศน์ความกตัญญูต่อองค์พระราชา
591015_03_เทศน์ความกตัญญูต่อองค์พระราชา.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591015_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

๙ ต.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591009_06_พระเมตตาพร.mp3

มรรคผลไม่เกิดจากการไม่ระวังกายวาจาใจ(ปกิณกะธรรม ๙ ต.ค. ๕๙)

๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลไม่เกิดจากการไม่ระวังกายวาจาใจ
591009_05_ปกิณกะธรรมมรรคผลไม่เกิดจากการไม่ระวังกายวาจาใจ.mp3

ข้อธรรมเป็นไปตามจริตของผู้ปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๙ ต.ค. ๕๙)

๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมข้อธรรมเป็นไปตามจริตของผู้ปฏิบัติ
591009_04_ปกิณกะธรรมข้อธรรมเป็นไปตามจริตของผู้ปฏิบัติ.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๙ ต.ค. ๕๙)

๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591009_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๙ ต.ค. ๕๙)

๙ ต.ค. ๕๙-เทศน์การมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
591009_02_เทศน์การมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๙ ต.ค. ๕๙)

๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591009_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผู้ละมานะย่อมเข้าถึงธรรมได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๙)

๘ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ละมานะย่อมเข้าถึงธรรมได้ง่าย
591008_08_ปกิณกะธรรมผู้ละมานะย่อมเข้าถึงธรรมได้ง่าย.mp3

กำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๙)

๘ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดี
591008_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดี.mp3

พระกรรมฐานเพื่อปฏิบัติ(กรรมฐาน ๘ ต.ค. ๕๙)

๘ ต.ค. ๕๙-กรรมฐานพระกรรมฐานเพื่อปฏิบัติ
591008_06_กรรมฐานพระกรรมฐานเพื่อปฏิบัติ.mp3

การสงเคราะห์ผู้มีคุณต้องเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา(ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๙)

๘ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการสงเคราะห์ผู้มีคุณต้องเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา
591008_05_ปกิณกะธรรมการสงเคราะห์ผู้มีคุณต้องเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๙)

๘ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591008_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

กำลังใจเต็ม(เทศน์ ๘ ต.ค. ๕๙)

๘ ต.ค. ๕๙-เทศน์กำลังใจเต็ม
591008_03_เทศน์กำลังใจเต็ม.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๙)

๘ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591008_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒ ตุลาคม ๒๕๕๙-พระเมตตาพร
591002_08_พระเมตตาพร.mp3

อารมณ์พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๒ ต.ค. ๕๙)

๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ
591002_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ.mp3

การปฏิบัติต้องมีพรหมวิหารสี่(ปกิณกะธรรม ๒ ต.ค. ๕๙)

๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีพรหมวิหารสี่
591002_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีพรหมวิหารสี่.mp3

กำลังใจในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๒ ต.ค. ๕๙)

๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทาน
591002_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทาน.mp3

ความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์ของพระอริยะ(เทศน์ ๒ ต.ค. ๕๙)

๒ ต.ค. ๕๙-เทศน์ความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์ของพระอริยะ
591002_03_เทศน์ความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์ของพระอริยะ.mp3

ความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์ของพระอริยะ(เทศน์ ๒ ต.ค. ๕๙)

๒ ต.ค. ๕๙-เทศน์ความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์ของพระอริยะ
591002_03_เทศน์ความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์ของพระอริยะ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒ ต.ค. ๕๙)

๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591002_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผู้ที่ปฏิบัติถึงผลแล้วจะไม่แค่ฟัง(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ที่ปฏิบัติถึงผลแล้วจะไม่แค่ฟัง
591001_09_ปกิณกะธรรมผู้ที่ปฏิบัติถึงผลแล้วจะไม่แค่ฟัง.mp3

ผู้ปฏิบัติต้องหมั่นใคร่ครวญในคำสอนของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องหมั่นใคร่ครวญในคำสอนของครูบาอาจารย์
591001_08_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องหมั่นใคร่ครวญในคำสอนของครูบาอาจารย์.mp3

ผู้ปฏิบัติย่อมมีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติย่อมมีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัย
591001_07_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติย่อมมีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัย.mp3

ใคร่ครวญความตายเป็นเรื่องธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความตายเป็นเรื่องธรรมดา
591001_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความตายเป็นเรื่องธรรมดา.mp3

การทำจิตให้สงบจากร่างกาย(กรรมฐาน ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-กรรมฐานการทำจิตให้สงบจากร่างกาย
591001_05_กรรมฐานการทำจิตให้สงบจากร่างกาย.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591001_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การสำรวมใจให้บริสุทธิ์เพื่ออุทิศให้ผู้มีคุณ(เทศน์ ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-เทศน์การสำรวมใจให้บริสุทธิ์เพื่ออุทิศให้ผู้มีคุณ
591001_03_เทศน์การสำรวมใจให้บริสุทธิ์เพื่ออุทิศให้ผู้มีคุณ.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
591001_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591001_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3