วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อารมณ์พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๒ ต.ค. ๕๙)

๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ
591002_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ.mp3