วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การถวายทานเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานเป็นปรมัตถบารมี
591029_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานเป็นปรมัตถบารมี.mp3