วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การสร้างกำลังใจโดยไม่หวังผลตอบแทน(ปกิณกะธรรม ๒๑ ต.ค. ๕๙)

๒๑ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
591021_02_ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจโดยไม่หวังผลตอบแทน.mp3