วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผลการปฏิบัติใช้กำลังใจมากกว่าปัจจัย(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลการปฏิบัติใช้กำลังใจมากกว่าปัจจัย
591030_08_ปกิณกะธรรมผลการปฏิบัติใช้กำลังใจมากกว่าปัจจัย.mp3