วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระราชาผู้ที่ทำสิ่งที่ผู้อื่นทำได้โดยยาก(ปกิณกะธรรม ๑๖ ต.ค. ๕๙)

๑๖ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระราชาผู้ที่ทำสิ่งที่ผู้อื่นทำได้โดยยาก