วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มรรคผลไม่เกิดจากการไม่ระวังกายวาจาใจ(ปกิณกะธรรม ๙ ต.ค. ๕๙)

๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลไม่เกิดจากการไม่ระวังกายวาจาใจ
591009_05_ปกิณกะธรรมมรรคผลไม่เกิดจากการไม่ระวังกายวาจาใจ.mp3