วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การสำรวมใจให้บริสุทธิ์เพื่ออุทิศให้ผู้มีคุณ(เทศน์ ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-เทศน์การสำรวมใจให้บริสุทธิ์เพื่ออุทิศให้ผู้มีคุณ
591001_03_เทศน์การสำรวมใจให้บริสุทธิ์เพื่ออุทิศให้ผู้มีคุณ.mp3