วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
591029_08_ปกิณกะธรรมปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง.mp3