วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การระลึกคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง(เทศน์ ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-เทศน์การระลึกคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
591030_03_เทศน์การระลึกคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง.mp3