วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บุญจะเกิดจากความตั้งใจและการปฏิบัติอย่าติดตำรา(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุญจะเกิดจากความตั้งใจและการปฏิบัติอย่าติดตำรา
591029_11_ปกิณกะธรรมบุญจะเกิดจากความตั้งใจและการปฏิบัติอย่าติดตำรา.mp3