วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การทำจิตให้สงบจากร่างกาย(กรรมฐาน ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-กรรมฐานการทำจิตให้สงบจากร่างกาย
591001_05_กรรมฐานการทำจิตให้สงบจากร่างกาย.mp3