วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

งานสาธารณประโยชน์ด้วยกำลังใจเต็มเป็นหนทางสู่พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๕๙)

๒๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ด้วยกำลังใจเต็มเป็นหนทางสู่พระนิพพาน
591022_08_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ด้วยกำลังใจเต็มเป็นหนทางสู่พระนิพพาน.mp3