วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒ ตุลาคม ๒๕๕๙-พระเมตตาพร
591002_08_พระเมตตาพร.mp3