วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อย่าฝังใจทำให้จิตเศร้าหมอง(ปกิณกะธรรม ๑๖ ต.ค. ๕๙)

๑๖ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอย่าฝังใจทำให้จิตเศร้าหมอง
591016_06_ปกิณกะธรรมอย่าฝังใจทำให้จิตเศร้าหมอง.mp3