วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กำลังใจเต็ม(เทศน์ ๘ ต.ค. ๕๙)

๘ ต.ค. ๕๙-เทศน์กำลังใจเต็ม
591008_03_เทศน์กำลังใจเต็ม.mp3