วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขอความเมตตาสงเคราะห์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อจะทำกิจอันใด(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๙)

๒๓ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมขอความเมตตาสงเคราะห์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อจะทำกิจอันใด
591023_07_ปกิณกะธรรมขอความเมตตาสงเคราะห์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อจะทำกิจอันใด.mp3