วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กำลังใจในการสงเคราะห์ผู้อื่นต้องยอมรับกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการสงเคราะห์ผู้อื่นต้องยอมรับกฎธรรมดา
591029_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการสงเคราะห์ผู้อื่นต้องยอมรับกฎธรรมดา.mp3