วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒๓ ต.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591023_08_พระเมตตาพร.mp3