วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การสงเคราะห์ผู้มีคุณต้องเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา(ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๙)

๘ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการสงเคราะห์ผู้มีคุณต้องเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา
591008_05_ปกิณกะธรรมการสงเคราะห์ผู้มีคุณต้องเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา.mp3