วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อารมณ์พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๖ ต.ค. ๕๙)

๑๖ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระนิพพาน
591016_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระนิพพาน.mp3