วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ยกจิตให้ถึงพร้อมความเมตตาในการยกช่อฟ้า ณ วัดศรัทธาภิรม(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๙)

๒๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมยกจิตให้ถึงพร้อมความเมตตาในการยกช่อฟ้า ณ วัดศรัทธาภิรม
591025_01_ปกิณกะธรรมยกจิตให้ถึงพร้อมความเมตตาในการยกช่อฟ้าณวัดศรัทธาภิรม.mp3