วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๙)

๒๓ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกฐินทาน
591023_05_ปกิณกะธรรมกฐินทาน.mp3