วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นก็จะได้รับการเมตตาจากผู้อื่นเช่นกัน(เทศน์ ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-เทศน์ผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นก็จะได้รับการเมตตาจากผู้อื่นเช่นกัน
591029_03_เทศน์ผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นก็จะได้รับการเมตตาจากผู้อื่นเช่นกัน.mp3