วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๖ ต.ค. ๕๙)

๑๖ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591016_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3