วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591030_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3