วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การปฏิบัติต้องมีพรหมวิหารสี่(ปกิณกะธรรม ๒ ต.ค. ๕๙)

๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีพรหมวิหารสี่
591002_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีพรหมวิหารสี่.mp3