วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผู้ปฏิบัติต้องหมั่นใคร่ครวญในคำสอนของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องหมั่นใคร่ครวญในคำสอนของครูบาอาจารย์
591001_08_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องหมั่นใคร่ครวญในคำสอนของครูบาอาจารย์.mp3