วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ความกตัญญูต่อองค์พระราชา(เทศน์ ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-เทศน์ความกตัญญูต่อองค์พระราชา
591015_03_เทศน์ความกตัญญูต่อองค์พระราชา.mp3