วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

๙ ต.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591009_06_พระเมตตาพร.mp3