วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591029_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3