วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินหาประมาณมิได้
591015_07_ปกิณกะธรรมพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินหาประมาณมิได้.mp3