วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญความตายเป็นเรื่องธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความตายเป็นเรื่องธรรมดา
591001_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความตายเป็นเรื่องธรรมดา.mp3