วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
591001_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3