วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อธิษฐานจิตในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ
591015_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ.mp3