วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๙ ต.ค. ๕๙)

๙ ต.ค. ๕๙-เทศน์การมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
591009_02_เทศน์การมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3