วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๖ ต.ค. ๕๙)

๑๖ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591016_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3