วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒ ต.ค. ๕๙)

๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591002_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3