วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ทำความปรารถนาให้สมบูรณ์ในการถวายกฐินทานณวัดสังเวช(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๙)

๒๔ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความปรารถนาให้สมบูรณ์ในการถวายกฐินทานณวัดสังเวช
591024_01_ปกิณกะธรรมทำความปรารถนาให้สมบูรณ์ในการถวายกฐินทานณวัดสังเวช.mp3